Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và nhằm đảm bảo sức khoẻ để các em có điều kiện vui chơi, học tập tốt, phát hiện kịp thời các bệnh tật để có biện pháp chữa trị. Ban Lãnh đạo ...