Lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như các cấp các ngành trong việc xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc Gia mức độ 2, duy trì bền ...